Київська міжрегіональна митниця Міндоходів нагадує, що отримати картку обліку в столичній митниці може будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи представництво іноземних суб‘єктів господарської діяльності, які зареєстровані в м. Києві.

Статтею 455 Митного кодексу України передбачено, що взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, здійснюється одноразово за зверненнями таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних митних органів або ж при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України покладено на митні органи.

Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, здійснюється митними органами шляхом присвоєння таким особам облікового номера. Після присвоєння номера, митний орган невідкладно інформує особу про взяття її на облік та повідомляє її обліковий номер.

Відповідно до ст. 455 Митного кодексу України, обліковий номер особи є дійсним на всій митній території України. Такий самий обліковий номер не може бути присвоєно іншій особі. Подвійний облік осіб у різних митних органах забороняється.

Для оформлення картки обліку для здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами, необхідно звернутись в митницю та надати наступні документи:

Для юридичних осіб

–  дві облікові картки (оригінал);

–  попередню облікову картку (при переобліку — оригінал);

–  оригінал та копію (завірену печаткою юридичної особи) витягу з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність;

– оригінал та копію (завірену печаткою юридичної особи) довідки органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– опис наданих документів.

Для фізичних осіб – підприємців

– дві облікові картки (оригінал);

– попередню облікову картку (при переобліку — оригінал);

– оригінал та копію довідки про взяття на облік платника податків (завірену печаткою особи);

– опис наданих документів.

Для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності

– дві облікові картка (оригінал);

– попередню облікову картку (при переобліку — оригінал);

– оригінал та нотаріальну копію свідоцтва про реєстрацію або копію, завірену державним органом, що здійснив реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території України, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

– оригінал та копію довідки органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (завірену печаткою представництва).

– опис наданих документів.

При поданні документів на облік, обов’язковим є надання електронної копії облікової картки в форматі ***. Imfx, яка виконана в програмному забезпеченні MD – declaration або QD Pro.

Довідково: облік осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю з товарами здійснюється відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №634 «Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2012 №1381/21693) з урахуванням:

– Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами і доповненнями);

– Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (із змінами і доповненнями);

– Податкового кодексу України 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями).