Підприємства та громадяни, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через кордон або провадять діяльність, контроль за якою покладено на митниці Міндоходів, мають право звернутися до них за консультацією

Консультації з митних питань надаються на безоплатній основі та стосується питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань митної справи.

Консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи надаються органами доходів і зборів за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадянина) або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики в усній, письмовій або, за бажанням зацікавленої особи, в електронній формі. Консультації надаються у строк, що не перевищує 30 календарних днів, наступних за днем отримання відповідного звернення.

Такі консультації мають індивідуальний характер і можуть використовуватися виключно особою, якій надано таку консультацію.

Водночас, надана консультація може бути оскаржена до органу вищого рівня або до суду як правовий акт індивідуальної дії, якщо вона, на думку зацікавленої особи, суперечить нормам чинного законодавства. Визнання судом такої консультації недійсною є підставою для надання нової консультації з урахуванням висновків суду.

Посадова особа, яка діяла відповідно до консультації з питань митного законодавства, наданої їй в письмовій або електронній формі, не може бути притягнута до відповідальності, зокрема, на підставі того, що у подальшому такі консультації були змінені або скасовані.

Відповідні норми передбачено статтею 21 Митного кодексу України.