Кабмін постановою від 06.03.2013 N 139 затвердив Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, яким визначається процедура подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

   Так, державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у 7-денний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій або її анулювання.

   Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа подає органу державної реєстрації документи, визначені п. 4 Порядку.

   Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх 3-ох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації, та внесення таким органом відповідного запису до журналу обліку.

   Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий — надсилається до 5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, поштовим відправленням Мінекономрозвитку, третій — залишається в органі державної реєстрації.

Источник: Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН